เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
รุ่นแรก ปี 2473
จังหวัดชลบุรี