เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
รุ่นแรก ปี 2484
จังหวัดสมุทรสงคราม