เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม
รุ่นแรก ปี 2483
จังหวัดปราจีนบุรี