เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม พิมพ์หลังเรียบ-เสี้ยนตอง
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
พิมพ์หลังเรียบ-เสี้ยนตอง : ปี 2469
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา