เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ยันต์ห้า
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
พิมพ์ยันต์ห้า : ปี 2469
จังหวัดกรุงเทพฯ