เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ยันต์สี่
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
พิมพ์ยันต์สี่ : ปี 2467
จังหวัดกรุงเทพฯ