เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่
รุ่นแรก ปี 2469
จังหวัดกรุงเทพฯ