พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
พิมพ์เกศบัวตูม
จังหวัดกรุงเทพฯ