พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธ์ิ
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
พิมพ์ปรกโพธ์ิ
จังหวัดกรุงเทพฯ