พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
พิมพ์ฐานแซม
จังหวัดกรุงเทพฯ