พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
พิมพ์ใหญ่
จังหวัดกรุงเทพฯ