พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
พิมพ์ทรงเจดีย์
จังหวัดกรุงเทพฯ