พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก