พระร่วงยืนหลังรางปืน กรุสวรรคโลก
พระร่วงยืนหลังรางปืน
กรุสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย