พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน
กรุวัดช้างล้อม
จังหวัดสุโขทัย