พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จังหวัดสุโขทัย
พระร่วงทรงเกราะ
เนื้อชินเขียว
จังหวัดสุโขทัย