พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก