พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จังหวัดสุโขทัย
พระท่ามะปราง
เนื้อชินเงิน
จังหวัดสุโขทัย