พระซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน กรุโรงทอ จังหวัดพิษณุโลก
พระซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน
กรุโรงทอ
จังหวัดพิษณุโลก