พระพุทธชินสีห์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
พระพุทธชินสีห์
กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก